1675/TCDC-UBTH1675
Chi tiết văn bản
1675/TCDC-UBTH
Thành lập UBHC lâm thời thị trấn Nông trường Thống nhất trực thuộc huyện Ngọc Lặc
Ngày ban hành 09/05/66
Người ký Tôn Viết Nghiệm
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBHC tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1675.doc
 Trở về trang trước