vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
528/UBND-NV01/03/2024UBND huyện Quan HoáV/v rà soát, lập hồ sơ đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ, đợt II năm 2024Mau-danh-sach-du-toan-bang-ke.xlsx Mau-don-xin-nghi-Nghi-dinh-29.doc Nghi-dinh-29.2023-CP.pdf 1.-Cong-Van-huong-dan-thuc-hien-tinh-gian-bien-che-dot-II-nam-2024_signed_dungnd.quanhoa_01-03-2024-16-04-26(01.03.2024_16h11p54)_signed.pdf
224/QĐ/UBND01/03/2024UBND huyện Quan HoáVề việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, huyện Quan HóaQD-thanh-lap-to-cong-tac-thuc-day-giai-ngan_signed_dungnd.quanhoa_01-03-2024-16-03-27(01.03.2024_16h10p15)_signed.pdf
527/UBND-DVNN01/03/2024UBND huyện Quan HoáV/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm.PHONG-CHONG-DICH-CUM-GC-739_ngahtquanhoa-01-03-2024_14h33p31(01.03.2024_14h44p37)_signed.pdf
526/UBND-VHTT01/03/2024UBND huyện Quan HoáVề việc chấn chỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.Vv-chan-chinh-tinh-hinh-thuc-hien-Chi-thi-so-15CT-UBND_luongptquanhoa-01-03-2024_14h27p49(01.03.2024_14h42p11)_signed.pdf BC-thuc-hien-CT15-T1_lamlxstttt-16-02-2024_07h43p38-16.02.2024_15h55p12-_signed.pdf
525/UBND-DT01/03/2024UBND huyện Quan HoáV/v kiểm tra, xác định nhu cầu hỗ trợ Dự án 1 – Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MNBieu-nhu-cau-DA1.-TH-nhu-cau-huyen-gui-Ban-Dan-toc.xlsx CV-yeu-cau-ra-soat-lai_nhiethvquanhoa-01-03-2024_09h01p34(01.03.2024_14h38p11)_signed.pdf
524/UBND-KTHT01/03/2024UBND huyện Quan HoáVề việc phối hợp rà soát các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựngPhoi-hop-ra-soat-quy-dinh-ve-quan-ly-chi-phi-xay-dung-va-dinh-muc-xay-dung_ngahtquanhoa-01-03-2024_13h51p53(01.03.2024_14h33p56)_signed.pdf
67/KH-UBND01/03/2024UBND huyện Quan HoáKế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần tham gia chữa cháy rừng huyện Quan Hoá, năm 2024KH_ngahtquanhoa-01-03-2024_10h47p50(01.03.2024_13h36p40)_signed.pdf
522/UBND-TTr01/03/2024UBND huyện Quan HoáTriển khai thực hiện Nghị định số 03/2924/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ; Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22/12/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủND-03-Thanh-tra-chuyen-nganh-968.pdf trien-khai-thuc-hien-ND03-TT02-CP_signed_dungnd.quanhoa_01-03-2024-10-43-13(01.03.2024_13h34p46)_signed.pdf
66/KH-UBND01/03/2024UBND huyện Quan HoáV/v thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phíKe-hoach-thuc-hien-Chi-thi-27-ve-tiet-kiem-chong-lang-phi_dungndquanhoa-29-02-2024_18h17p54(01.03.2024_13h22p28)_signed.pdf
521/UBND-TCKH01/03/2024UBND huyện Quan HoáV/v tham gia dự thảo Công văn mở rộng triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiềnCV-gop-y(01.03.2024_08h45p53)_signed.pdf
520/UBND-TNMT29/02/2024UBND huyện Quan HoáV/v triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 29/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.05-vbhn-btnmt_Signed-290-146.pdf TT-29-2023-tt-btnmt_Signed-232.pdf CV-trien-khai-VB-hop-nhat-so-05-cua-BT-BTNMT-KTTV_ngahtquanhoa-29-02-2024_15h57p40(29.02.2024_16h08p18)_signed.pdf
519/UBND-TNMT29/02/2024UBND huyện Quan HoáV/v triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 07/VBHNBTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh.VB-hop-nhat-ve-chia-se-Gen-571.pdf CV-trien-khai-VB-hop-nhat-so-07-cua-BT-BTNMT_ngahtquanhoa-29-02-2024_15h55p56(29.02.2024_16h05p43)_signed.pdf
518/UBND-TNMT29/02/2024UBND huyện Quan HoáV/v triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.13.-Van-ban-hop-nhat-09-545.pdf CV-trien-khai-VB-hop-nhat-so-09-cua-BT-BTNMT_ngahtquanhoa-29-02-2024_15h54p11(29.02.2024_16h04p12)_signed.pdf
65/KH-UBND29/02/2024UBND huyện Quan HoáThực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quan Hóa, năm 2024.KE-HOACH-TC-Moi-truong-trong-xay-dung-NTM-2024_ngahtquanhoa-29-02-2024_15h52p15(29.02.2024_16h02p35)_signed.pdf