V/v Phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất cảnh lao động trái phép tại Trung Quốc và các nước
  Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trương Nho Tự tại hội nghị giao ban 4 lực lượng quý IV năm 2019
  Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
  V/v ban hành kế hoạch hành động thực hiện quyết định của tỉnh Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH đảm bảo QP-AN năm 2020
  V/v ban hành chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện Quan Hóa
  Thông báo Kết luận của Đồng chí Trần Văn Hùng-Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh
  V/v tăng cường tuyên truyền lao động bất hợp pháp tại nước ngoài
  Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  V/v điều động bổ nhiệm bà Lê Thị Hằng giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quan Hóa
  Về việc tặng quà cho người có công với cách mang, cho đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020