Xin ý kiến góp ý vào Dự thảo thoả thuận hợp tác, phối hợp giữ thị xã Nghi Sơn với huyện Quan Hóa, giai đoạn 2021-2025
  Kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật Tiền lương và BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quan Hóa năm 2022
  V/v tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài công ty Thiên Ân
  Báo cáo rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng và đánh giá tình hình thực hiện
  V/v tổ chức tập huấn triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng
  QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ trọng tài tham gia điều khiển các trận các nội dung trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện Quan Hóa lần thứ IX năm 2022
  V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
  V/v tham gia góp ý vào dự thào Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025 (báo cáo Sở Tài chính).
  Phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành thi công xây dựng Công trình: Công sở xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  V/v thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá mật ong