Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Quan Hóa giai đoạn 2021 - 2025
  Báo cáo công tác PCTN năm 2020
  Tổng kết Đề án “Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnhThanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020”
  V/v đề nghị tuyển dụng bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Quan Hóa năm 2020
  Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với 06 thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa năm 2020
  Về việc bổ nhiệm lại ông Doãn Đăng Long, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hiền Chung
  Về việc bổ nhiệm lại ông Hà Văn Thành, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nam Động
  Về việc Thành lập Ban Tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2020
  Quyết định công nhận xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" năm 2020
  Cấp giấy chứng nhận QSD đất đợt 2 tháng 10