Tham gia Liên hoan ẩm thực, đặc sản năm 2024 tại Thanh Hóa
  Triển khai thực hiện Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
  V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
  Về việc triển khai Thông tư số 38/2023/TT-BCT ngày 27/12/2023 của Bộ Công thương
  Thực hiện nếp sống văn minh và bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng, tang lễ
  Công văn rà soát, thống kê và tăng cường quản lý tổng đàn cho mèo trên địa bàn quản lý năm 2024.
  Thực hiện rà soát, thống kê danh sách các tổ chức đang quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.
  báo cáo kết quả thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
  V/v báo cáo tham vấn ý kiến việc đề nghị tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện chương trình vùng Quan Hóa 2 do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng Đại diện tại Việt Nam tài trợ
  Đăng ký đơn vị tham gia thực hiện triển khai Mô hình 3 không trên địa bàn huyện Quan Hoá năm 2024.