Về việc thông báo hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quan Hóa.
  Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trương Nho Tự tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020.
  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trương Nho Tự tại Hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc Chương trình 30a năm 2020 trên địa bàn huyện Quan Hóa
  Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hùng tại buổi làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa
  về việc triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa phương để ứng phó với dịch Covid-19 và phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2020
  V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm soát và ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng
  V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm soát và ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng
  V/v ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
  Về việc chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quan Hóa