V/v trả lời đơn khiếu nại của hộ gia đình ông Lê Văn Thành địa điểm Khu 7, Thị trấn Quan Hóa
  V/v hướng dẫn thủ tục hành chính trong việc bình chọn công nhận bổ sung và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định 12/2018/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính Phủ
  V/v trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại Bản Khoa xã Phú Sơn
  V/v công bố hết dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn tại xã Hiền Kiệt huyện Quan Hóa
  Tình hình kết quả công tác Phòng chống tội phạm, Phòng chống ma túy phòng chống mua bán người năm 2019
  V/v chuyển đơn và chỉ đạo giải quyết đơn đề nghị ông Hà Văn Thứng xã Trung Thành
  Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan HÓa năm 2019
  Kết luận của CHủ tịch UBND huyện Trương Nho Tự tại hội nghị phiên thường kỳ tháng 10 nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019
 
  Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban trực tuyến với Chủ tịch UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố 9 tháng năm 2019