Công văn về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 250 của HĐND tỉnh
  Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Quan Hóa
  Về việc ban hành Kế hoạch hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) huyện Quan Hóa năm 2022
  Về việc sáp nhập Trường THCS Phú Lệ vào Trường PT DTBT THCS Phú Thanh
  Về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT công trình: Cải tạo Trường phổ thông dân tộc bán trú, THCS Phú Sơn, huyện Quan Hóa
  thống kê báo cáo và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID – 19 trên địa bàn huyện ngày 11/7/2022
  Công tác QLNN về thông tin và truyền thông tháng 7, Phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022
  triển khai Kế hoạch 176/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
  Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc tăng cường, nâng cao hiệu quản công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
  V/v chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại UBND huyện Quan Hóa.