1160/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1160/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng huyện Quan Hóa
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Nguyễn Đức Dũng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện Quan Hóa
Phân loại Quyết Định
Tài liệu đính kèm kien-toan-to-ung-cu-su-co-an-toan-thong-tin-mang_dungndquanhoa-22-06-2022_07h32p04(22.06.2022_09h57p34)_signed.pdf
 Trở về trang trước