Chi tiết văn bản
376/QĐ- BTTTT
Ban hành tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.
Ngày ban hành 13/03/2023
Người ký Nguyễn Huy Dũng
Chức vụ Thứ Trưởng
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Phân loại
Tài liệu đính kèm 376QD-682.PDF
 Trở về trang trước