94/TB-UBND
Chi tiết văn bản
94/TB-UBND
Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa năm 2022
Ngày ban hành 19/10/2022
Người ký Nguyễn Đức Dũng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện Quan Hóa
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm Thong-bao-hoan-thien-ho-so-trung-tuyen_dungndquanhoa-19-10-2022_09h03p34(19.10.2022_10h32p37)_signed.pdf
 Trở về trang trước