583//QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
583//QĐ-UBND
V/v Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn xã Trung Sơn
Ngày ban hành 05/12/2022
Người ký Chủ tịch xã Trung Sơn
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND xã Trung sơn
Phân loại Quyết Định
Tài liệu đính kèm QUYET-DINH-CONG-NHAN-DANH-SACH-HO-NGHEO-NAM-2022_chutichtrungson-05-12-2022_08h12p52.docx DANH-SACH-NGHEO-2022-2025-VA-HE-THONG-BIEU-08-18_chutichtrungson-05-12-2022_08h15p17.xls QUYET-DINH-CONG-NHAN-DANH-SACH-HO-NGHEO-NAM-2022_chutichtrungson-05-12-2022_08h12p52.docx (05.12.2022_09h22p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước