1817/UBND-VHTT
Chi tiết văn bản
1817/UBND-VHTT
V/v đảm bảo thông tin liên lạc sẵn sàng ứng phó với thiên tai
Ngày ban hành 07/09/2021
Người ký PHẠM THỊ LƯỢNG
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm Vv-dam-bao-thong-tin-lien-lac-san-sang-ung-pho-voi-thien-tai_nhunglthquanhoa-07-09-2021_09h26p49(07.09.2021_10h25p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước