2205/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2205/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa năm 2022
Ngày ban hành 21/10/2022
Người ký Nguyễn Đức Dũng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện Quan Hóa
Phân loại Quyết Định
Tài liệu đính kèm 28.-QD-cong-nhan-ket-qua-xet-tuyen_dungndquanhoa-21-10-2022_08h45p20(21.10.2022_15h19p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước