2001/UBND-VHTT
Chi tiết văn bản
2001/UBND-VHTT
V/v đăng ký thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 06/09/2022
Người ký Phạm Thị Lượng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện Quan Hóa
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm ATTT-mang_nhunglthquanhoa-06-09-2022_11h07p36(07.09.2022_08h00p15)_signed.pdf
 Trở về trang trước