286/KH-UBND
Chi tiết văn bản
286/KH-UBND
Thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện
Ngày ban hành 24/11/2022
Người ký Phạm Thị Lượng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện Quan Hóa
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm KH-Thuc-hien-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-va-trien-khai-cac-hoat-dong-ung-cuu-su-co-ATTT(14.02.2023_11h37p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước