vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
5038/QĐ-UBND14/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do mưa, lũ năm 2018d5038_signed.PDF
5056/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Đội Quản lý thị trường số 5, thị xã Bỉm Sơnd5056_signed.pdf
5057/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Đội Quản lý thị trường số 6, huyện Triệu Sơnd5057_signed.pdf
5058/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Đội Quản lý thị trường số 8, huyện Yên Địnhd5058_signed.pdf
5059/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Đội Quản lý thị trường số 10, huyện Bá Thướcd5059_signed.pdf
5060/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Đội Quản lý thị trường số 12, huyện Cẩm Thủyd5060_signed.pdf
5061/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Đội Quản lý thị trường số 13, huyện Như Xuând5061_signed.pdf
5062/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Đội Quản lý thị trường số 14, huyện Thọ Xuând5062_signed.pdf
5063/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035d5063_signed.pdf
5096/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóad5096_signed.pdf
5097/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thạch Thànhd5097_signed.pdf
5098/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Mường Látd5098_signed.pdf
5099/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Hậu Lộcd5099_signed.pdf
5100/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Như Xuând5100_signed.pdf
5101/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thọ Xuând5101_signed.pdf
5102/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Quảng Xươngd5102_signed.pdf
5103/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Hoằng Hóad5103_signed.pdf
5038/QĐ-UBND14/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do mưa, lũ năm 2018d5038_signed.PDF
5104/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Triệu Sơnd5104_signed.pdf
5105/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Quan Hóad5105_signed.pdf
5106/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Quan Sơnd5106_signed.pdf
5107/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Như Thanhd5107_signed.pdf
5108/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thiệu Hóad5108_signed.pdf
5109/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thường Xuând5109_signed.pdf
5110/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Bá Thướcd5110_signed.pdf
5115/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp khu buôn bán thực phẩm tươi sống tại chợ Bồng, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc và chợ Quán Chua, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và ATTP tỉnh Thanh Hóa (Khoản vay bổ sung, vốn vay WB)d5115_signed.pdf
5119/QĐ-UBND17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chính sách học sinh bán trú và trường phổ thông bán trú năm 2018 cho huyện Thường Xuân, theo Nghị định số 116/2015/NĐ-CP của Chính phủd5119_signed.pdf
37/2018/QĐ-UBND14/12/2018UBND tỉnhBan hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóad37_signed.PDF
382/GPQH17/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhCấp Giấy phép quy hoạch cho Cục Đăng kiểm Việt Namgp382_signed.pdf