Kế hoạch tăng cường công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019
  Tăng cường kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm đến năm 2020
  Kế hoạch xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo TCVN 11856:2017 và QCVN 02-30:2018/BNNPTNT
  Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Duyệt Cường
  Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
  Thành lập Chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
  Phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thăm dò, khai thác mỏ đất san lấp tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy
  Phê duyệt quyết toán Dự án: Hệ thống xử lý chất thải bảo vệ môi trường Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội Thanh Hóa (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa)
  Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu dân cư Phú - Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa