Công điện khẩn về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và chủ động ứng phó mưa lũ
  Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
  Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
  Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2019, tỉnh Thanh Hóa
  Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý phương tiện thủy nội địa
  Phê duyệt phương án phòng chống lụt bão công trình thủy điện Xuân Minh, huyện Thường Xuân
  Phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khai thác đất san lấp tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nghi Sơn
  Phê duyệt điều chỉnh nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Nhà máy Sản xuất thức ăn chăn nuôi Toàn Thắng có công suất 9.000 tấn/năm tại KCN Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa của Công TNHH Sức Khỏe Vàng
  Phê duyệt điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa quy mô 180 giường tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa