Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nối tiếp đường giao thông từ Quốc lộ 217 xã Điền Trung, Điền Hạ, huyện Bá Thước đi huyện Cẩm Thủy (Nghị quyết 30a)
  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt số lượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung đợt II, năm 2018)
  Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc
  Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020
  Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa
  Phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích xây dựng Bãi tập kết kinh doanh cát tại xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành
  Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nội thôn bản Giàng, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh