Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
  Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất tại mỏ đá vôi núi Hang Cá, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc đối với Công ty TNHH Thiên Phú Sơn
  Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp và thu hồi đất, cát giàu silic làm phụ gia xi măng tại xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia đối với Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Sơn Hà
  Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Trại giam Thanh Phong
  Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Tuấn Hùng
  Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp TNHH Xuân Trường
  Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp tư nhân Hiền Thuận
  Cấp Giấy phép quy hoạch Cửa hàng xăng dầu và dầu khí hóa lỏng TVN tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng TVN
  Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nộp tiền hoàn trả kinh phí thăm dò mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định cho Công ty TNHH Minh Thức
  Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nộp tiền hoàn trả kinh phí thăm dò mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Dốc Giang, xã Hà Long, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Thanh Hải