Triển khai thực hiện Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty cổ phần Gạch tuy nen Sơn Trang Thanh Hóa
  Cho Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thuê đất tại xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc để sử dụng vào mục đích xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Ngọc Lặc
  Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
  Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sơn Vũ thuê đất tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân để sử dụng vào mục đích xây dựng Bãi tập kết kinh doanh cát làm vật liệu xây dựng
  Thu hồi đất do UBND xã Hoằng Phúc quản lý, cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Thắng thuê đất tại xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa để sử dụng vào mục đích xây dựng chợ Bút
  Điều chỉnh quy mô thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư phố Chợ tại khu nội thị 2 - Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn
  Thu hồi đất của Công ty TNHH Ngọc Trang tại Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa và cho Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Ngọc Linh thuê đất để sử dụng vào mục đích Xưởng sản xuất bao bì, kho tổng hợp
  Phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích mở rộng khai trường và thuê đất làm đường vận chuyển tại mỏ san lấp và đất giàu sắt silic làm phụ gia xi măng tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn
  Cho Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thuê đất tại thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy để sử dụng vào mục đích xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Cẩm Thủy