Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Hoàng Tuấn
  Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cửa hàng xăng dầu Thiệu Vân, xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH Tuấn Hùng
  Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cửa hàng xăng dầu Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương của Công ty TNHH Đại Việt
  Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cửa hàng xăng dầu Cẩm Ngọc tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy thuộc Công ty TNHH xây dựng Thiên Lý
  Giao đất cho Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng Sầm Sơn Thanh Hóa tại phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt phương án xác định quy mô giường bệnh, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân thực hiện theo cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018-2020
  Phê duyệt phương án xác định quy mô giường bệnh, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc thực hiện theo cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018-2020
  Phê duyệt phương án xác định quy mô giường bệnh, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa thực hiện theo cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018-2020
  Phê duyệt phương án xác định quy mô giường bệnh, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa thực hiện theo cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018-2020
  Phê duyệt phương án xác định quy mô giường bệnh, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát thực hiện theo cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018-2020