Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai đầu tư xây dựng cảng container Long Sơn tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia
  Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị bàn biện pháp phát triển doanh nghiệp năm 2018; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân năm 2017 và kế hoạch năm 2018
  Cấp Giấy phép quy hoạch cho DNTN Bình Tám
  Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
  Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty TNHH Thương mại Hùng Hiền
  Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại buổi làm việc về Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của huyện Thọ Xuân
  Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tọa đàm, gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018
  Phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp đê tả sông Chu đoạn K16+680-K17+350, xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân
  Phê duyệt Kế hoạch khai quật khảo cổ nghiên cứu cấu trúc và kỹ thuật xây dựng tường thành di sản thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc
  Điều chỉnh, bổ sung nội dung chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Lĩnh Nam cho Công ty TNHH Lĩnh Nam