Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hải
  Cấp Giấy phép quy hoạch cho Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Thương mại Hoàng Anh
  Đính chính Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 và Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
  Giao đất cho Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung (Đại diện Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng số 18) để thực hiện dự án Khu dân cư đường CSEDP tại phường Đông Vệ và phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp khách sạn Thành Minh tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn của Công ty CP Xây dựng và dịch vụ kỹ thuật Thành Minh
  Cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên An Minh thuê đất tại xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn để sử dụng vào mục đích Trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản và trồng cây cảnh, cây dược liệu (giai đoạn 1)
  Giải quyết khiếu nại của bà Viên Thị Vình và một số hộ dân thôn 8, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  Công nhận và cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2018
  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp khách sạn Thành Minh tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn của Công ty CP Xây dựng và dịch vụ kỹ thuật Thành Minh
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp