Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại buổi kiểm tra hoạt động khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp và làm việc với Ban quản lý cảng cá Lạch Hới về tình hình quản lý, khai thác cảng cá Lạch Hới
  Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại hội nghị báo cáo rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040
  Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình
  Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho CTCP xi măng Công Thanh
  Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Hùng Lộc
  Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông nối thành phố Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1)
  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản Hasuvimex tại xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn
  Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, hạng mục công trình: Đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1 (2014-2015)
  Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương
  Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Vương Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải