3797/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3797/QĐ-UBND
Thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch Hoàng Sơn thuê đất đề thực hiện dự án Khách sạn Mặt trời mọc tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 06/10/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3797_signed.pdf
 Trở về trang trước