600/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
600/QĐ-UBND
Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 2286/QĐ-UBND ngày 30/6/2017
Ngày ban hành 09/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d600_signed.pdf
 Trở về trang trước