888/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
888/QĐ-UBND
Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 5107/QĐ-UBND ngày 07/12/2015
Ngày ban hành 13/03/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d888_signed.pdf
 Trở về trang trước