116/BC-UBND
Chi tiết văn bản
116/BC-UBND
Báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/1/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/08/2017
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc116_signed.pdf
 Trở về trang trước