103/KH-UBND
Chi tiết văn bản
103/KH-UBND
Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2018
Ngày ban hành 14/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh103_signed.pdf
 Trở về trang trước