1298/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1298/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu kinh doanh vật liệu xây dựng kết hợp thương mại dịch vụ tổng hợp THB tại xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 13/04/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1298_signed.pdf
 Trở về trang trước