199/TB-UBND
Chi tiết văn bản
199/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn tại hội nghị nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và mở rộng thị trấn Triệu Sơn đến năm 2030
Ngày ban hành 11/10/2017
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb199_signed.PDF
 Trở về trang trước