15379/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15379/UBND-CN
Gia hạn thời gian hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Tam Linh, huyện Nga Sơn
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15379_signed.pdf
 Trở về trang trước