2214/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2214/QĐ-UBND
Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý Công ty TNHH MTV Sông Chu
Ngày ban hành 13/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2214_signed.pdf
 Trở về trang trước