4446/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4446/QĐ-UBND
Thu hồi đất của UBND thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thanh Hóa thuê đất để sử dụng vào mục đích Trạm cung cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4446_signed.pdf
 Trở về trang trước