47/TB-UBND
Chi tiết văn bản
47/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại cuộc họp nghe báo cáo Phương án kỹ thuật dự án xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350 - K39+550), phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/03/2018
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb47_signed.pdf
 Trở về trang trước