32/KH-BCĐ
Chi tiết văn bản
32/KH-BCĐ
Phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2018
Ngày ban hành 05/02/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh32_signed.pdf
 Trở về trang trước