5315/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5315/UBND-CN
Giao tham mưu chấp thuận vị trí bến neo đậu đón trả khách du lịch thuộc tuyến du lịch ngược xuôi dòng sông Mã
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5315_signed.pdf
 Trở về trang trước