2211/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2211/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại và đại lý vật liệu xây dựng Dương Đức tại xã Đông anh, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 13/06/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2211_signed.pdf
 Trở về trang trước