4449/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4449/QĐ-UBND
Giao đất cho Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để quản lý, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH Chế biến thủy sản Thái Sơn
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4449_signed.pdf
 Trở về trang trước