128/BC-UBND
Chi tiết văn bản
128/BC-UBND
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017
Ngày ban hành 29/08/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc128_signed.pdf
 Trở về trang trước