5320/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
5320/UBND-THKH
Đồng ý chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5320_signed.pdf
 Trở về trang trước