4027/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
4027/UBND-THKH
Giao tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c4027_signed.pdf
 Trở về trang trước