18/KH-UBND
Chi tiết văn bản
18/KH-UBND
Thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2018
Ngày ban hành 23/01/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh18_signed.pdf
 Trở về trang trước