14076/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14076/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đồng Chộp (giai đoạn II) tại xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c14076_signed.pdf
 Trở về trang trước