1785/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
1785/UBND-KTTC
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về công nhận nhân sự và điều lệ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1785_signed.pdf
 Trở về trang trước