386/GP-UBND
Chi tiết văn bản
386/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty Cổ phần Đức Thúy
Ngày ban hành 09/10/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp386_signed.pdf
 Trở về trang trước