867/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
867/QĐ-UBND
Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 1643/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 12/03/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d867_signed.pdf
 Trở về trang trước