194/TB-UBND
Chi tiết văn bản
194/TB-UBND
Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo dự án đường vành đai Đông - Tây thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 06/10/2017
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb194_signed.pdf
 Trở về trang trước