49/TB-UBND
Chi tiết văn bản
49/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông từ thành phố Sầm Sơn đi Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1)
Ngày ban hành 27/03/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb49_signed.pdf
 Trở về trang trước