3804/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3804/QĐ-UBND
Thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Lưới thép Minh Quang thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu dịch vụ thương mại, kinh doanh vận tải xây dựng Minh Quang (đợt 1) tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/10/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3804_signed.pdf
 Trở về trang trước