21/KH-UBND
Chi tiết văn bản
21/KH-UBND
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2018
Ngày ban hành 24/01/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh21_signed.pdf
 Trở về trang trước