8129/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8129/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị xin phê duyệt chủ trương điều chỉnh đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải, nước mưa khu vực phía Tây đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 11/07/2018
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8129_signed.pdf
 Trở về trang trước