4017/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
4017/UBND-THKH
Giao tham mưu việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bãi tập kết kinh doanh cát của Công ty TNHH Đức Thành
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c4017_signed.pdf
 Trở về trang trước