20/KH-UBND
Chi tiết văn bản
20/KH-UBND
Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 24/01/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh20_signed.pdf
 Trở về trang trước