60/TB-UBND
Chi tiết văn bản
60/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn - Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Sơn tại hội nghị nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 09/04/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb60_signed.pdf
 Trở về trang trước