12361/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12361/UBND-CN
Đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò, khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại các điểm mỏ cát nhỏ lẻ thuộc sông Lò và sông Luồng đoạn qua huyện Quan Sơn
Ngày ban hành 12/10/2017
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12361_signed.pdf
 Trở về trang trước