1335/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1335/QĐ-UBND
Giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để thực hiện việc cho thuê đất theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1335_signed.pdf
 Trở về trang trước