4439/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4439/QĐ-UBND
Cấp bổ sung gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2018-2019
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4439_signed.pdf
 Trở về trang trước