1314/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1314/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và cải tạo thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1314_signed.pdf
 Trở về trang trước