9/TB-UBND
Chi tiết văn bản
9/TB-UBND
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2018
Ngày ban hành 08/01/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb9_signed.pdf
 Trở về trang trước