70/KH-UBND
Chi tiết văn bản
70/KH-UBND
Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (giai đoạn 2013-2017)
Ngày ban hành 02/04/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh70_signed.pdf
 Trở về trang trước